reakcje strąceniowe 

Szanse i zagrożenia wynikające z korzystania przez dziecko z ...

Temat: równania reakcji w postaci jonowej
Już od razu widzę parę błędów. Po 1. zastanów się, czy reakcja, aby na pewno zachodzi. Jeśli tak, to nie ma czegoś takiego jak Siarczan baru NIE jest rozpuszczalny, nie zdysocjuje, stąd wniosek taki, że jest to reakcja strąceniowa, podczas której wytrącił się osad... Odnośnie zachodzenia reakcji, sprawdzasz w szeregu homologicznym metali czy ten pierwszy z metali w reakcji ma dodatni czy ujemny standard, w myśl zasady, metal o potencjalne standardowym bliskim zeru tudzież dodatnim/ mało ujemnym nie wyprze metalu o potencjale standardowym bardziej ujemnym z jego soli. Zatem sprawdzasz, czy potencjał standardowy K jest bardziej ujemny od potencjału...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=216125Temat: stężenia roztworów w oparciu o reakcje chemiczne
srebrną obrączkę o masie 2,3g wrzucono do kwasu azotowego(V), a po przereagowaniu metalu jony srebrowe wytrącono chlorkiem sodu. oszacuj procent srebra w obrączce wiedząc że otrymano 2,87g produktu reakcji straceniowej. bardzo proszę o rozwiązanie, jest to dosć pilne
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=197412